Thuật ngữ pháp lý "personal injury" có ý nghĩa rõ ràng, nhưng có nhiều loại vụ án về thương tích cá nhân. Có nhiều tình huống, tai nạn và loại thương tổn có thể khiến ai đó đệ đơn kiện vụ án về thương tích cá nhân. Hơn nữa, trong lĩnh vực pháp luật về thương tích cá nhân, các tình huống là yếu tố quan trọng để xác định khả năng thành công của vụ TAI NẠN

THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Thuật ngữ "personal injury" thường không rõ ràng vì nó không chỉ đề cập đến chính thương tổn, mà còn đề cập đến lĩnh vực pháp luật xử lý các tai nạn và thương tổn có thể ngăn chặn được. Trong một vụ án về thương tích cá nhân, nguyên đơn đòi bồi thường giữa đóng vai trò là bị đơn, hoặc người mà nguyên đơn tin là có trách nhiệm gây ra tai nạn dẫn đến thương tổn của mình.

Nếu nguyên đơn thành công trong việc giành chiến thắng, thông thường nguyên đơn có quyền nhận đền bù hoặc biện pháp hợp pháp dưới hình thức bồi thường tài chính. Các khoản đền bù chỉ áp dụng trong các vụ án liên quan đến lỗi tự ý hoặc hành vi sai trái, còn được gọi là "tort". Chúng nhằm khắc phục hậu quả của hành động cẩu thả hoặc sai trái.

CÁC LOẠI BỒI THƯỜNG

Thay vì án phạt, án treo hoặc tù, các vụ án hình sự được giải quyết thông qua các khoản đền bù. Những khoản này nhằm giảm bớt sự đau khổ của nạn nhân và bồi thường cho họ về mất mát về mặt tài chính (kinh tế) và phi tài chính (cảm xúc). Trong các vụ án về thương tích cá nhân, các khoản đền bù có thể bao gồm các thiệt hại sau đây:

Mất thu nhập
mất tiền lương trong tương lai hoặc giảm tiềm năng kiếm tiền
Chi phí y tế và phục hồi chức năng
Đau đớn và đau khổ về thể xác
Căng thẳng hoặc đau khổ về cảm xúc, đau khổ về tinh thần và mất chất lượng cuộc sống.

Sau khi bị thương, việc thu tiền bồi thường từ tất cả các bên có trách nhiệm là quá quan trọng. Thuê một luật sư thương tích cá nhân từ 844 Auto Accident có thể tạo ra sự khác biệt theo kinh nghiệm trong việc giúp bạn tối đa hóa khoản bồi thường của mình.